'Kzien van tel

‘k Zien van tel!” biedt kwetsbare jongeren ondersteuning op maat.

Doelstellingen

In Brugge hebben we al een tijdje bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren, denk maar aan het netwerkplatform “Brugge(n) voor jongeren” en het activeringsproject “Ant-Woord!”. Ook in de omliggende gemeenten wonen heel wat jongeren en jongvolwassenen (18 – 30 jaar) met diverse zorgvragen en activeringsnoden. Binnen dit project wordt er gewerkt in de regio Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Om antwoord te bieden om deze groeiende nood, werd onder impuls van het Europees Sociaal Fonds een regionaal en multidisciplinair partnerschap opgezet met Stad Brugge (dienst Werk & Ondernemen en dienst Preventie) als promotor en OCMW Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen, Groep INTRO, De Sleutel, Brugge(n) voor jongeren, Werkkracht10 en VDAB als partners.

De visie op de dienstverlening binnen ‘k Zien van tel is dat elke kwetsbare jongere/jongvolwassene tussen 18 en 30 jaar woonachtig op het bovenvermelde grondgebied ondersteuning binnen de domeinen welzijn, activering en werk moet kunnen vragen en krijgen. We doen dit door de dienstverlening als danig te organiseren zodat alle betrokken organisaties elkaar versterken in complementariteit en versnippering geen kans krijgt. Door het bestaande en het nieuwe aanbod binnen welzijn en activering zodanig te schakelen, kan de jongere een ondersteuning op maat aangeboden worden waarbij verschillende organisaties hun expertise binnenbrengen.

Vanuit de verschillende organisaties worden jongerencoaches met verschillende expertise vrijgesteld. Zij vormen een regionaal dedicated team dat op een multidisciplinaire manier elke hulpvraag van de jongeren zal behandelen. Daarbij staat de jongere centraal en is de coach zijn compagnon de route. 

Met ‘k Zien van tel willen we in de Brugse regio in de eerste plaats een samenwerkingsverhaal schrijven. Vanuit een gedeelde visie, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld engagement bundelen we onze krachten om binnen een breed netwerk tot een gerichte, efficiënte en intersectorale samenwerking te komen die een antwoord biedt op de zorgvragen en activeringsnoden van de kwetsbare jongeren in het werkingsgebied. De veranderbereidheid en een gewijzigde mindset van alle actoren betrokken op maatschappelijk kwetsbare jongeren zal hierin cruciaal zijn.  Deze gedeelde visie, verantwoordelijkheid, engagement en veranderbereidheid vertrekt vanuit een open dialoog met respect voor ieders eigenheid tussen alle betrokken partners en stakeholders.  Op die manier ontstaat een permanent lerend netwerk dat samen de principes van ‘k zien van tel verder uitdraagt.

Met onze dienstverlening willen we de kwetsbare jongeren in onze regio duidelijk maken dat ze ECHT VAN TEL ZIJN en dat we ze alle kansen willen geven om zich te ontwikkelen, te versterken  en aan de maatschappij te participeren. Ook de werkgevers moeten zich gehoord en gesterkt voelen door onze dienstverlening.

Budget & periode

Totaal projectbudget € 2.043.455,12
Aandeel Stad Brugge: € 604.658
Subsidies: ESF € 817.382,05 (40%), Vlaams cofinancieringsfonds € 1.226.073,07 (60%)

Periode

1 april 2021 - 31 december 2023

Partners

Projectleider: Stad Brugge

Projectpartners: OCMW Brugge, CAW Noord-West Vlaanderen, De Sleutel en Groep Intro

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media