logo Mondiale Raad

 


Wat is de Mondiale Raad?

De Mondiale Raad is de stedelijke adviesraad voor het mondiaal beleid. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale Noord-Zuidorganisaties en andere geïnteresseerden. De Mondiale Raad heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

  • De raad adviseert het stadsbestuur over thema's die betrekking hebben op het mondiaal beleid.
  • Waar mogelijk werkt zij samen met het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
  • Zij onderneemt sensibiliserende en bewustmakingsinitiatieven over mondiale thema's.
  • Zij stimuleert de activiteiten van Brugse Noord-Zuidorganisaties.
  • Zij komt op voor de belangen van elke lidorganisatie.

De leden van de Mondiale Raad komen maandelijks samen, elke tweede donderdag van de maand uitgezonderd juli en augustus.

Interesse om aan te sluiten of een vergadering bij te wonen? Stuur ons een mail en we nemen zo vlug mogelijk contact op.


 

Wie zijn de leden van de Mondiale Raad?

11.11.11 Brugge  Amnesty International groep Brugge-centrum  Attac Brugge  Aukas  BFOS

BSCJ  Himalayan Projects  Howest  Kitanda  Memisa  

Nsanga  OWW Brugge  Plan International - werkgroep Brugge  Unicef - werkgroep Brugge  Vredeswijzer   

Vrienden van Tshilomba  WSM - afdeling Brugge


 

Werkingssubsidie Mondiale Raad

Door hun vertegenwoordiging in de Mondiale Raad kunnen lokale Noord-Zuidorganisaties aanspraak maken op subsidies voor hun werking. Zo wil de stad hun inspanningen tot sensibilisatie van het publiek en bewustmaking over mondiale thema's ondersteunen.
Alle informatie over deze subsidie vind je terug op deze pagina.

Contactinformatie