De Sportraad is het adviesorgaan voor de sport in Brugge.

In de Sportraad zetelen leden van verschillende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen. De samenstelling gebeurt op basis van zesjaarlijkse verkiezingen.

Op 1 januari 2019 gaat een nieuwe Brugse Sportraad aan de slag voor een periode van 6 jaar.

De 15 vertegenwoordigers uit de erkende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen zetten zich in om het sporten en bewegen in Brugge te stimuleren. Hierbij focus je op het algemeen sportbelang en niet op persoonlijk, politiek of individueeel clubbelang.

 

De taken van de Brugse Sportraad omvatten in hoofdzaak:

Advies verstrekken over:

 • reglementen van toelagen aan sport- en ontspanningsverenigingen;
 • erkenningen van deze verenigingen;
 • toekenning van bijzondere toelagen;
 • oprichting en/ of aanpassing van de sportinfrastructuur.

Organisatie en medewerking aan:

 • Brugse kampioenschappen, bekers van Brugge voor alle disciplines;
 • Ronde van Brugge voor wielertoeristen;
 • Interscholencross Koude Keuken;
 • Strandloop Zeebrugge.

Huldigingen in opdracht van het stadsbestuur zoals:

 • jaarlijkse kampioenenhulde;
 • verkiezing en uitreiking van de jaarlijkse trofee van sportverdienste, jeugdtrofee en sportman, sportvrouw en sportploeg.
 • vrijwilligershulde:
  Naar analogie van andere jaren worden op de Algemene Vergadering 

  de vrijwilligers gehuldigd die 21 jaar of meer actief zijn geweest als vrijwilliger in een Brugse sport- of ontspanningsvereniging. De vrijwilliger moet niet woonachtig zijn op Brugs grondgebied, maar mag nooit eerder gehuldigd zijn als vrijwilliger door de Stad Brugge. 

Raadpleeg hier de statuten en huishoudelijk reglement.

Wil je meer weten over de werking van de sportraad? Contacteer dan de Sportdienst. Daar is het secretariaat gevestigd. Of surf naar www.brugsesportraad.be.  

Vernieuwde Brugse sportraad rekruteert inwoners voor themacommissie Sport

Deel deze pagina

Contactinformatie