De Sportraad is het adviesorgaan voor de sport in Brugge.

In de Sportraad zetelen leden van verschillende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen. De samenstelling gebeurt op basis van zesjaarlijkse verkiezingen.

De taken van de Brugse Sportraad omvatten in hoofdzaak:

Advies verstrekken over:

  • reglementen van toelagen aan sport- en ontspanningsverenigingen;
  • erkenningen van deze verenigingen;
  • toekenning van bijzondere toelagen;
  • oprichting en/ of aanpassing van de sportinfrastructuur.

Organisatie en medewerking aan:

  • Brugse kampioenschappen, bekers van Brugge voor alle disciplines;
  • Ronde van Brugge voor wielertoeristen;
  • Interscholencross Koude Keuken;
  • Strandloop Zeebrugge.

Huldigingen in opdracht van het stadsbestuur zoals.:

  • jaarlijkse kampioenenhulde;
  • verkiezing en uitreiking van de jaarlijkse trofee van sportverdienste, jeugdtrofee en sportman, sportvrouw en sportploeg.

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement en de statuten van de Sportraad.

Wil je meer weten over de werking van de sportraad? Contacteer dan de Sportdienst. Daar is het secretariaat gevestigd. Of surf naar www.brugsesportraad.be.  

Deel deze pagina

Contactinformatie