Herinrichting Komvest

Alle informatie over de herinrichting van de Komvest. Wil je reageren of heb je nog vragen of ideëen. Stel ons dan jouw vraag.

Het project

Het verkeersknooppunt Komvest - kleine ring – Walweinstraat baart veel bewoners zorgen. Ook de Komvest zelf (woonstraat tussen Walweinstraat en Wulpenstraat) verdient een aantal ingrepen om van deze straat een echte woonstraat te maken. De beide situaties werden onderzocht en voorstellen tot verbetering werden uitgewerkt.

De kleine ring valt onder het beheer van de Vlaamse overheid waardoor deze overheid het budget zal voorzien voor de herinrichting van de kleine ring.

De Komvest, tussen de Walweinstraat en de Wulpenstraat, is een stadsweg waardoor Stad Brugge de investeringen in deze straat voor haar rekening neemt.

Toelichting herinrichting Komvest

Proefopstelling mei 2021

Op 26, 27 en 28 mei 2021 werd een proefopstelling gerealiseerd waarbij het voorstel voor de toekomstige inrichting van de kleine Ring – richting Warandebrug – werd uitgetest.

  • Vanaf Komvest 40C werden de rijstroken van 2 naar 1 gebracht.

Conclusie

De proefopstelling wordt positief geëvalueerd:

  • de resultaten wijzen uit dat het voorbehoud dat initieel geponeerd werd (filevorming) een bevredigend en geruststellend antwoord kan krijgen. Er zijn geen indicaties van een (significante) verslechtering van de wachtrijvorming;
  • de spontane wachtrijvorming trad zelfs (opvallend) frequenter op in de nulmeting, al betreft het ook hier beperkte aantallen;
  • er is geen indicatie van het verplaatsen van intensiteiten, meer zelfs, de oversteekbaarheid verhoogt;
  • de verkeerssituatie is minder zenuwachtig (wat de daling van de spontane wachtrijvorming mee verklaart).

De inschatting kan daarom uitgesproken worden dat de globale impact voor het gemotoriseerd verkeer positief zal zijn (globaal d.w.z. beschouwd over een ganse dag).

Uit de proefopstelling kwamen wel enkele aanbevelingen om het herinrichtingsvoorstel te optimaliseren:

  • zo is het noodzakelijk om het kruispuntvlak Komvest / Walweinstraat niet te sterk in te snoeren;
  • zo is het wenselijk om de weefbeweging van 2 naar 1 rijvak op grotere afstand van de keerbeweging op de kleine ring te situeren.

Herinrichtingsvoorstel 2021

In het college van 11 oktober 2021 werd het herinrichtingsvoorstel goedgekeurd.
Het is de bedoeling om de herinrichting in 2023 of 2024 te realiseren. De komende maanden wordt eerst nog het concept verfijnd in een detailontwerp.

Nieuwe uitrit voor het bedrijf IFF (Gistfabriek)

De herinrichting van de verkeersknoop ‘Komvest’ houdt rekening met de wens van het bedrijf IFF (Gistfabriek) om op termijn een nieuwe verkeersveilige uitgang te realiseren die rechtstreeks aansluit op de kleine ring R30.
Dit zal de verkeersdrukte door de bedrijfsactiviteiten van IFF in de Komvest halveren en de veiligheid ter hoogte van de inrit sterk verhogen.

In het kader van de hervergunning van het bedrijf werd door het bedrijf onderzocht of ze de woonstraat Komvest konden ontzien van vrachtverkeer. Praktisch is het niet mogelijk om de inrit en de receptie van het bedrijf te verplaatsen. Voor de uitrit bleek dit geen probleem.
Door het realiseren van een nieuwe uitrit op de kleine ring R30 zullen vrachtwagens enkel nog bij het binnenrijden door de Komvest moeten en niet langer bij het uitrijden. De exacte locatie bevindt zich tussen het kruispunt en de brandweerkazerne.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media