Mondiale Raad

De Mondiale Raad is de stedelijke adviesraad voor het mondiaal beleid. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale organisaties die bijdragen tot mondiale solidariteit en andere geïnteresseerden.

Wat doet de Mondiale Raad

De Mondiale Raad heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

  • De raad adviseert het stadsbestuur over thema's die betrekking hebben op het mondiaal beleid.
  • Waar mogelijk werkt zij samen met het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
  • Zij onderneemt sensibiliserende en bewustmakingsinitiatieven over mondiale thema's.
  • Zij stimuleert de activiteiten van Brugse Noord-Zuidorganisaties.
  • Zij komt op voor de belangen van elke lidorganisatie.

De leden van de Mondiale Raad komen maandelijks samen, elke tweede donderdag van de maand uitgezonderd juli en augustus.

Interesse om aan te sluiten of een vergadering bij te wonen? Stuur een mail en er wordt snel contact met je opgenomen.

Werkingssubsidie Mondiale Raad

Door hun vertegenwoordiging in de Mondiale Raad kunnen lokale mondiale organisaties aanspraak maken op subsidies voor hun werking. Zo wil de stad hun inspanningen tot sensibilisatie van het publiek en bewustmaking over mondiale thema's ondersteunen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media