Burgerbudget

Heb jij een project waarmee je het leven in je buurt of onze stad nog aangenamer wil maken? Dan heeft Stad Brugge voor jou het burgerbudget! Het burgerbudget biedt meer dan alleen een financiële ondersteuning maar helpt je stapsgewijs evolueren van voorstel tot project. Het burgerbudget is er voor iedereen die mee wil werken aan een (nog) levendigere buurt en stad.

Waar gaat het over?

Stad Brugge wil met het burgerbudget 

 • Bruggelingen de ruimte geven om initiatief te nemen om buurt en stad nog levendiger te maken.
 • Betrokkenheid en burgerzin van de Bruggelingen stimuleren.
 • Via de verschillende initiatieven de uitdagingen van Brugge aanpakken.

Hoe vraag je het aan?

 1. Lanceer je idee via het online formulier en krijg feedback.

  De eerste aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van het projectvoorstel en de gevraagde ondersteuning. Daarnaast moet ook duidelijk blijken dat je project aan de doelstelling en de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

  Als je een voorstel indient, stem je in met het reglement van het burgerbudget en engageer je je voor de verdere uitwerking van het initiatief.

 2. Werk een definitief projectplan uit.

 3. Dien een officiële aanvraag in bij het participatieteam

  Elke officiële aanvraag bestaat uit: het ingevuld aanvraagformulier burgerbudget, een budgetplan en -raming van de gevraagde onkosten. 

 4. Het college van burgemeester en schepenen doet een uitspraak: het projectplan wordt principieel goed- of onontvankelijk verklaart.

 5. We nemen contact op en bespreken het vervolg.

Hulp nodig bij je aanvraag?

Neem contact op via participatie@brugge.be.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Je kiest zelf het bedrag van de ondersteuning die je vraagt. De financiële steun is minimaal 501 euro en op maximaal 25.000 euro per burgerproject.

 • Je mag bijkomende middelen (~cofinanciering) voor je project inschakelen. Het burgerbudget mag echter niet samenvallen met andere toelagen vanuit Stad Brugge voor eenzelfde initiatief.
 • Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan je geraamde onkosten na aftrek van je geschatte inkomsten.
 • Je eventuele inkomsten uit entreegelden en consumptieverkoop zijn geloofwaardig en in verhouding tot het project of reken je mee in de berekening of afrekening van onze subsidie.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Iedereen die met minstens twee personen is en zich engageert voor een 'burgerproject', kan de ondersteuning aanvragen.

Volgende ‘burgerprojecten’ komen in aanmerking voor het burgerbudget:
 • Een burgerproject verbetert het samenleven, de samenwerking, de betrokkenheid, de communicatie en/of de leefbaarheid van onze stad of een buurt in Brugge.
 • Een burgerproject is van toepassing op de volledige stad of op een buurt. Een buurt kan een deelgemeente, wijk, bouwblok of zelfs een appartementsgebouw zijn.
 • Kortom, je wil het wonen en leven in onze stad of in je buurt aangenamer maken en/of je wil tegemoet komen aan onze stadsuitdagingen.

Veelgestelde vragen

Via de checklist ontdek je of jouw project een burgerproject is.

Deze kosten komen in aanmerking voor een financiering met het burgerbudget

 • Alle directe kosten, noodzakelijk voor de uitvoering en realisatie van je project.
 • Kosten ter verfraaiing of verbetering van ruimtes met een publieke functie.
 • Kosten ter verbetering van bestaande onroerende goederen.
 • Aankopen van verplaatsbare materialen op voorwaarde dat deze geen persoonlijke eigendom worden of doorverkocht worden.
 • Kosten voor de promotie en/of bekendmaking van je project.

Deze kosten komen niet in aanmerking

 • Personeelskosten en persoonlijke vergoedingen (met uitzondering van vrijwilligersvergoedingen).
 • Aankopen van onroerende goederen (gronden, gebouwen …).
 • Kosten voor voedsel en drank (uitgezonderd een beperkte tussenkomst bij receptiekosten, bijvoorbeeld bij de voorstelling van je project).
 • Geschenken, persoonlijke vervoersonkosten, telecommunicatie…
 • Overbodige onkosten voor eenvoudige diensten van commerciële organisaties die je bewonersgroep redelijkerwijze zelf of via andere vrijwilligers kunnen uitvoeren.
 • Kosten voor straat- of buurtfeesten of voor culturele projecten of sportactiviteiten wanneer hiervoor andere reglementen van kracht zijn.

Regelgeving

Raadpleeg het reglement burgerbudget.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten