Investeringen in sportinfrastructuur

Stad Brugge biedt financiële ondersteuning aan verenigingen en scholen bij de bouw en renovatie van sportinfrastructuur.

Hoe vraag je het aan?

 1. Dien je aanvraag in uiterlijk 1 maart of uiterlijk 1 september.

  Maak gebruik van het online formulier of stel je eigen dossier samen.
  Het aanvraagformulier komt een maand voor de deadline online.

 2. Bereid je dossier goed voor en zorg voor alle nodige documenten.

 3. De aanvragen worden beoordeeld, gescoord en gerangschikt op basis van verschillende criteria.

  Bekijk de lijst.

 4. Via mail word je op de hoogte gebracht van de beslissing.

  Dit gebeurt ten laatste twee maanden na de indiendatum.

 5. Voer de werken uit.

  De werkzaamheden moeten voorlopig opgeleverd worden binnen de 3 jaar na de toekenningsdatum van de subsidie.

 6. Bezorg binnen de 3 jaar na het toekennen van de subsidie de facturen.

 7. Na controle wordt de subsidie uitbetaald op de rekening van de aanvrager.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Voor sportinfrastructuur die essentieel is in de sportbeoefening (zoals een sportvloer of kleedkamers) is een subsidie tot 80% van de totaalkost mogelijk, zonder maximumbedrag.
 • Voor sportondersteunende infrastructuur (die op zich niet essentieel is om de sport- of beweegactiviteit te beoefenen, maar er wel deel van uitmaakt zoals een berging, afdak, supporterszone, terras ...) is 60% subsidie mogelijk, met een maximum van 5.000 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De subsidie moet voor de start van de werken aangevraagd worden.
 • De werkzaamheden moeten voorlopig opgeleverd worden binnen de drie jaar na de toekenningsdatum van de subsidie.

Aanvragers

 • Erkende Brugse sport- of ontspanningsverenigingen.
 • Brugse organisaties zonder winstoogmerk met als hoofddoel het organiseren van structurele en regelmatige sport- of beweegactiviteiten
 • Brugse onderwijsinstellingen die een overeenkomst met de Stad hebben om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen.

Afspraken

 • De organisatie/vereniging doet inspanningen om zelf financieel bij te dragen aan het project. Op die manier worden de relatief beperkte overheidsmiddelen beter besteed.
 • Om het rendement van de investering te verbeteren, staat de organisatie open om andere niet-commerciële sport- of beweeginitiatieven in haar sportinfrastructuur te ontvangen, met de stedelijke tarieven als referentie. Op die manier wordt de infrastructuur breed gebruikt.

Regelgeving

Subsidiereglement investeringen sportinfrastructuur.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten