Sport- en ontspanningsvereniging erkennen

Als Brugse sport- en ontspanningsvereniging kun je een erkenning aanvragen.

Hoe vraag je het aan?

  1. Vul het online aanvraagformulier tot erkenning van je vereniging in.

  2. De vraag tot erkenning wordt ter advies voorgelegd aan de Brugse Sportraad.

  3. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning.

  4. Na de beslissing wordt je op de hoogte gebracht.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je vereniging levert bewijs dat ze in het jaar voorafgaand aan de erkenning ofwel aangesloten was bij een door de Vlaamse Regering erkende sportfederatie ofwel op regelmatige basis één van de door IOC erkende sporttakken aanbood voor de inwoners van de stad.
  • Je vereniging is opgericht door een privé-initiatief, zonder winstoogmerk, beroeps- of commerciële doeleinden, met uitzondering van verenigingen waarvan de ploegen uitkomen in een nationale competitie.
  • De zetel van je vereniging is gevestigd op Brugs grondgebied.
  • Je vereniging heeft een regelmatige en actieve beoefening, dat wil zeggen ten minste één sport- of ontspanningsactiviteit per week (uitgezonderd vakantie- en rustperioden).

Regelgeving

Erkenningsreglement sport- en ontspanningsverenigingen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten