RUP 240 Sint-Trudo oost

Stad Brugge maakt een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sint-Trudo oost op.

Stand van zaken

Dit uitvoeringsplan is in procedure.

Startnota

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 maart 2023 de startnota voor het RUP Sint-Trudo oost goed.

Publieke raadpleging

-

Van 17 april tot en met 16 juni 2023 wordt een publieke raadpleging gehouden over de startnota en procesnota van het RUP Sint-Trudo oost. Tijdens dezelfde periode worden adviezen ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en verschillende Vlaamse overheidsinstanties.

Infodagen op 25 mei en 31 mei 2023

De Stad organiseert twee infodagen waarop een medewerker aanwezig is en waar je terecht kan met je vragen. Je bent welkom in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge op donderdag 25 mei van 9.30 tot 18.00 uur en op woensdag 31 mei van 13.00 tot 20.00 uur

Waarover gaat dit RUP?

Om ons te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast  kiest het college van burgemeester en schepenen om het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de straat Sint-Trudo oost te herbestemmen naar open ruimte.  Waterinfiltratie en -buffering zullen de nodige ruimte krijgen door percelen bouwvrij te houden en ze te herbestemmen naar open ruimte.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media