Er zijn zowel lokaal als bovenlokaal heel wat regels van toepassing als het aankomt op brandveiligheid. De lokale, Brugse regels en voorwaarden worden hieronder opgesomd.

Om de bovenlokale regelgeving te raadplegen, verwijzen we naar de website van de hulpverleningszone 1 en naar het advies dat de brandweer formuleert voor jouw evenement.

Reglementering en voorwaarden stad Brugge

Stad Brugge legt voorwaarden op met betrekking tot:

 • het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof en het gebruik van gassen op de openbare weg;
 • het afschieten van feestvuurwerk;
 • het gebruik van generatoren.


Het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof en het gebruik van gassen op de openbare weg

Het gaat hier over het maken van kampvuren, open vuren, het gebruik van vuurmanden, vuurschalen en gebruik van gas voor gasbekkens, outdoor verwarmingselementen, vullen van ballons voor evenementen ...

Een uitgebreide beschrijving van de bepalingen is terug te vinden in de politieverordening betreffende het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof en het gebruik van gassen op de openbare weg

Feestvuurwerk

Het afsteken van vuurwerk of vreugdeschoten is verboden. Wil je toch vuurwerk afsteken of vreugdeschoten lossen dan moet je hiervoor minstens 1 maand vooraf een vergunning aanvragen.

Een uitzondering op het bovenstaande is het afsteken van vuurwerk bestemd voor en afgeschoten door particulieren in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23 uur en 2 uur.

Uiteraard moet je bij het afsteken van vuurwerk enkele veiligheidsvoorschriften in acht nemen:

 • Gebruik vuurwerk van goede kwaliteit en koop het bij een winkelier met een vergunning.
 • Steek enkel vuurwerk af buitenshuis vanuit een open zone, bij voorkeur op een afgelegen plek op afstand van mensen, woningen, voertuigen, droog hout en weelderige plantengroei.
 • Zorg dat er steeds water of een brandblusapparaat ter beschikking is.
 • Ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, en niet met een open vlam.
 • Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en volg de richtlijnen.
 • ...

Meer info over veilig vuurwerk afsteken vind je in de brochure ‘Verknal uw feest niet’ van de FOD Economie.

Generatoren

Voor het gebruik en inzet van generatoren wordt gevraagd vooraf onderstaande, bijkomende info over te maken aan het team Inspectie & Handhaving van de Cluster Omgeving via handhaving.milieu@brugge.be

 • Attest waarbij aangetoond wordt dat de generator voldoet aan de geldende wetgeving.
 • De exacte locatie van alle mobiele stroomgeneratoren op plan.
 • Type generator :
  • Met ingebouwde tank of met aparte tank (verplicht dubbelwandig).
  • Op diesel of op benzine.

Tot slot raden we aan:

 • Voorkom geluidshinder.
  Plaats een geluidsarm type of scherm de generatoren akoestisch af.
 • Beperk de uitstoot van verbrandingsgassen. Plaats een type met roetfilter.

 

Reglementering en/of voorwaarden bovenlokaal

Zoals aangehaald neem je best contact op met de hulpverleningszone 1 om je te informeren over alle geldende bovenlokale regels en brandpreventievoorwaarden.

De hulpverleningszone 1 is te bereiken via  brandweer.preventie@zone1.be