Starten dienstverlening, vrij beroep of recreatie: aanvraag informatie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1
Waarover wil je informatie? Je kunt meerdere vakjes aanvinken. *
Wil je aan afspraak maken voor een gesprek met een van de medewerkers van dienst Werk en Ondernemen? Zo ja, dan nemen wij contact met je op. *
Vink al dan niet aan

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.