Starten met een horecazaak: waar moet je nog aan denken?

Hieronder nuttige info die je kunt nodig hebben bij de uitbating van je horecazaak.

 


Voedselveiligheid

Alle ondernemers die in België actief zijn in de voedselketen, moeten gekend zijn bij het FAVV, en dus geregistreerd

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten heb je een registratie of een erkenning nodig. Een erkenning betreft een activiteit met een hoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoek zijn noodzakelijk voordat de erkenning wordt verleend.

Een toelating heeft betrekking op een activiteit met een middelhoog risico voor de voedselveiligheid. Een administratief onderzoek, en zo nodig een voorafgaand bezoek, is vereist voordat de toelating wordt verleend.

Een registratie betreft een activiteit met een laag risico voor de voedselveiligheid. Een kennisgeving is vereist voordat de registratie wordt verleend.

Voor meer info, de registratie, de toelating en/of erkenning,  ga naar:

FAVV - Erkenningen, toelatingen en registratie

Autocontrolesysteem

Een autocontrolesysteem (ACS) is het geheel van maatregelen die door ondernemers worden genomen om ervoor te zorgen dat de voedselproducten voldoen aan:

 • de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
 • de wettelijke voorschriften inzake productkwaliteit ;
 • de voorschriften inzake traceerbaarheid.

Ook het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften, in alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie, valt onder het ACS. Als u actief bent in de voedselketen, bent u wettelijk verplicht om over een ACS te beschikken.

Voor de volledige uitleg en de opmaak van je ACS ga je naar:

http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/

Via deze link vind je een visuele samenvatting van de belangrijkste controlepunten in de autocontrolegidsen:

Een interessante brochure over dit onderwerp vind je hier.

HACCP-attest

Dit attest is een bewijs dat je een HACCP-opleiding hebt gevolgd. HACPP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Een opleiding kan bestaan uit:

 • een gecertificeerde, officiële opleiding waarbij je een attest krijgt;
 • een opleiding gegeven door bv. een kok aan zijn medewerkers.

Iedereen die binnen jouw onderneming met levensmiddelen omgaat - dus ook jijzelf als ondernemer - moet een (hygiëne)opleiding volgen en/of de nodige instructies krijgen.

De persoon die verantwoordelijk is voor het autocontrolesysteem (ACS) moet een officiële HACCP-opleiding gevolgd hebben.

Meer informatie vind je hier.

Terug naar inhoudstabel


Geregistreerd kassasysteem

Verplicht voor wie?

Alle belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten uitoefenen zijn verplicht een controledocument mee te geven.

Een controledocument is een rekening, een ontvangstbewijs of een kasticket van een geregistreerd kassasysteem.

Het geregistreerd kassasysteem is verplicht, wanneer de jaaromzet met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten meer bedraagt dan 25 000 euro. Dit bedrag geldt exclusief btw en exclusief dranken.  

Worden niet meegenomen in de berekening van de drempel, de omzet uit:

 • het verschaffen van dranken bij een maaltijd;
 • het verschaffen van dranken buiten een maaltijd;
 • de leveringen van meeneemmaaltijden;
 • de verkopen van voeding in het algemeen;
 • andere (horeca-)activiteiten.

De volledige uitleg over de geregistreerde kassa vind je hier.

Terug naar inhoudstabel


Muziek in je zaak spelen

UNISONO

Wat is UNISONO? Dit is een combinatie van het vroegere SABAM (auteursrechten) en HONEBEL (billijke vergoeding). Wie muziek wil afspelen in zijn onderneming moet aan een aantal verplichtingen voldoen.

Op deze website vind je alle informatie:

https://www.eengemaakteaangifte.be/apex/f?p=14405:4:::NO:::

Terug naar overzichtstabel

Rookwetgeving

Wat?
In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op werkplaatsen en in de horeca.

De volledige wetgeving en reglementering vind je hier:
https://www.vlaanderen.be/rookverbod-en-regels-voor-verkoop-van-rookwaren

De naleving van dit verbod in horecazaken wordt gecontroleerd door het FAVV.

Terug naar inhoudstabel


Een camera en/of security in je zaak

Cameraregistratie

Tot 25 mei 2019 moest je bewakingscamera’s registreren.

Door de nieuwe regels voor gegevensbescherming (GDPR of General Data Protection Regulation) vervalt de registratieplicht, maar het blijft wel nuttig dat politiediensten weten waar er bewakingscamera’s zijn. 

Er is dus een nieuw aangiftesysteem.

Meer info vind je hier.

Register van de beeldverwerkingsactiviteiten

De wet voorziet dat wie bewakingsbeelden verwerkt hiervan een register moet bijhouden.

Via deze link vind je de uitgebreide informatie en een brochure die je kunt downloaden.

Pictogram

De camerawet legt de verplichting op om een pictogram aan te brengen dat aangeeft dat er camerabewaking is. Zo weten alle betrokkenen dat ze gefilmd worden.

Voor uitgebreide informatie over richtlijnen en afmetingen, ga naar: www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/pictogram

Security / veiligheids- of bewakingsagent

Misschien denk je eraan om een portier in te schakelen aan jouw zaak? Afhankelijk van de bewakingsactiviteiten moet je aan bepaalde regels voldoen.

Via deze link vind je alle informatie terug over de voorwaarden en de procedure voor een vergunning en identificatiekaart, wat mag en wat niet mag, enz.

Terug naar inhoudstabel


Sanitair, waterafvoer en afvalbeheer

Sanitair en waterafvoer

Meer informatie vind je in de brochure van Horeca Vlaanderen: www.horecavlaanderen.be/starters

Vul het informatieformulier in voor de specifieke reglementering voor Brugge.

Afvalbeheer

Niet-particuliere instanties gebruiken een groene bedrijfsafvalzak om hun restafval aan te bieden.

Restafval is klein brandbaar afval dat niet tot één van de selectief ingezamelde afvalfracties behoort die via de huisvuilophaling of op het recyclagepark worden ingezameld.

Enkel niet-particuliere instanties zoals handelszaken, horecazaken, bedrijven, scholen en jeugdbewegingen mogen hun restafval in een bedrijfsafvalzak aanbieden. Je mag per jaar maximaal 104 zakken aanbieden, of ongeveer 2 zakken per week.

Als je grotere hoeveelheden bedrijfsafval wilt aanbieden, gebruik dan een rolcontainer van IVBO (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland) of doe een beroep op een private afvalophaler.

Bedrijfsafvalzakken koop je bij :

 • de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
 • de deelgemeentehuizen
 • IVBO-groencompostering, Pathoekeweg 186, 8000 Brugge, 050 45 63 11

Breng altijd je bedrijfsafvalbadge mee. Deze vraag je aan bij IVBO, Pathoekeweg 186, 8000 Brugge.

Zonder btw-nummer kun je geen badge krijgen. Zie ook www.ivbo.be 

Terug naar inhoudstabel

Een draadloos toestel gebruiken om bestellingen door te geven

Vergunning voor radiofrequenties

Om draadloze toestellen te gebruiken die via radiogolven met elkaar communiceren heb je een vergunning nodig.

In de handleiding van het toestel staat meestal of het toestel in België toegelaten is en of een vergunning nodig is. Als je twijfelt, informeer je dan bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).

Meer info vind je via deze link.

Terug naar inhoudstabel


Een kansspeltoestel in je zaak plaatsen

Als je een kansspeltoestel in je café wilt plaatsen moet je een vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Meer info vind je op deze link.

Terug naar inhoudstabel

Personeel aanwerven

Personeel brengt heel wat verantwoordelijkheden, administratie én
kosten met zich mee, maar een groeiende onderneming heeft natuurlijk al gauw heel wat
medewerkers nodig. 

Meer info vind je via deze link.


Terug naar Ik start een horecazaak