Brugge is een hernieuwbare elektriciteitsstad

Om een klimaatneutrale stad te worden, zullen we onze energie meer en meer halen uit energiebronnen die geen broeikasgassen uitstoten of andere vervuilende effecten  hebben.
Elektriciteit, opgewekt met zonne- en windenergie, is alvast een duurzaam alternatief.

Deze hernieuwbare energieopwekking kunnen we volledig lokaal organiseren.
Dit maakt ons minder afhankelijk van buitenlandse energieleveranciers en garandeert ons dat ze fossielvrij is. Om van Brugge een echte hernieuwbare elektriciteitsstad te maken moeten we inzetten op 3 hefbomen:


Meer windenergie op Brugs grondgebied produceren

x3 tegen 2030

Meer zonne-energie op Brugs grondgebied produceren

x6 tegen 2030

Efficiënt en innovatief met energie omgaan om energieverliezen te beperken


Bekijk de website Energieplatform

Lees de brochure: hernieuwbare energie