Brugge is klimaatrobuust

De wereld warmt geleidelijk maar zeker op. Om die opwarming af te remmen proberen we zo weinig mogelijk CO₂ uit te stoten. Ook in Brugge is de klimaatverandering voelbaar. We merken het, onder meer, aan de extreme weersomstandigheden: langere periodes van droogte; meer hitte-dagen; heviger regenval in de zomer; nattere winters.

Ondertussen stijgt de zeespiegel, wat Brugge als kustgemeente natuurlijk extra kwetsbaar maakt. Het extremere weer brengt extra risico’s met zich mee. Daar moeten we ons met zijn allen op voorbereiden. Om Brugge klimaatrobuust te maken gaan we aan de slag op 3 domeinen:

Brugge is een slimme waterstad

we maken van onze stad een goede spons

Brugge is een blauwgroene stad

We maken gebruik van de kracht van de natuur om onze stad te koelen

Klimaatrobuust worden we samen:

We vragen alle Bruggelingen om ook zelf voldoende beschermende maatregelen te realiseren. 


Bekijk de webpagina's Groen in de Stad

Lees de brochure: Brugge is klimaatrobuust

Bekijk hier het Klimaatadaptatieplan