Brugge onderneemt klimaatvriendelijk en circulair

Materialen, grondstoffen en goederen die we invoeren, hebben in hun levenscyclus ook broeikasgassen uitgestoten, zowel bij het ontginnen, het produceren als het vervoeren ervan.

Deze uitstoot is niet waarneembaar in Brugge, maar kunnen we wel sterk beïnvloeden door ons gedrag en onze manier van leven en werken.

Als we Brugge meer op de kaart zetten als een stad van klimaatvriendelijk ondernemerschap zal dit ook economisch op termijn een heel belangrijke troef zijn!

 


Lees de brochure: klimaatvriendelijk en circulair ondernemen

Lees hier meer over circulair ondernemen in Brugge

Lees hier de strategische visienota Brugge Circulaire Stad