Brugge organiseert zich op een klimaatneutrale toekomst voor iedereen

Een klimaatneutrale stad realiseren tegen 2050 kunnen we alleen bereiken als alle Bruggelingen, jong en oud, rijk en arm, groot of klein meewerken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe krijg je iedereen op dezelfde lijn? En vooral: hoe krijg je iedereen in actie?

We zullen ons dus goed moeten organiseren, zodat elke Bruggeling zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid om mee te zorgen voor morgen. Zo maken we samen Brugge klimaatneutraal en klimaatrobuust.

 


Lees ook deze brochure: klimaatneutrale toekomst voor iedereen

Maak deel uit van de klimaatbende!