Brugge verwarmt fossielvrij

Vandaag verwarmen we onze woningen en gebouwen hoofdzakelijk met fossiele brandstoffen: vooral aardgas, maar ook nog een aanzienlijk gedeelte mazout en hout- of kolenkachels.
Een deel van de elektriciteit die hiervoor gebruikt wordt is afkomstig van elektriciteitscentrales die werken op fossiele brandstoffen. Alles samen zorgt dit voor heel wat uitstoot van broeikasgassen.

Dat kan ook anders. Ongeveer de helft van de CO₂-uitstoot in Brugge is afkomstig van verwarming en elektriciteitsgebruik in woningen en gebouwen. Om deze uitstoot te verminderen gaan we samen inzetten op twee hefbomen:

Renoveren en isoleren

Zo hebben we (veel) minder energie nodig om onze huizen te verwarmen. Dat kan door onze woningen en gebouwen slim te isoleren en te renoveren.

Meer warmtepompen en warmtenetten

Onze energie voor warmte en koeling moeten we halen uit bronnen die géén gebruik maken van fossiele brandstoffen.


Bekijk de website Energieplatform

Lees de brochure: fossielvrij verwarmen

Interesse in een gratis renovatiescan?