Klimaatplan en Brugse acties

Klimaatplan 2030

Het Brugse klimaatplan is ambitieus: tegen 2030 willen we de lokale uitstoot van CO₂ in Brugge verminderen met bijna de helft. Daarmee blijft Brugge op koers om de wereldwijde klimaatopwarming onder de 1,5°C te houden. Samen met alle Bruggelingen en Brugse organisaties, verenigingen, ondernemingen vormen we ‘BruggeNaarMorgen, samen naar een klimaatneutraal en -robuust Brugge tegen 2050’.

Lees hier de publieksbrochure

Lees hier het klimaatplan 

Lees hier het klimaatadaptatieplan

 

Brugse acties

Van alle acties die opgenomen zijn in het klimaatplan proberen we regelmatig te meten wat de stand van zaken is en vooral wat het effect is op de uitstoot van CO₂ in Brugge. 

Hiervoor maken we gebruik van de handige website FutureProofedCities, waarop je een overzicht ziet van alle maatregelen én de stand van zaken van de (meeste) maatregelen. 

Lees hier meer over de Brugse acties en het jaarlijkse monitoringsrapport.