Klimaatplan en Brugse acties

Klimaatplan 2030

Het Brugse klimaatplan is ambitieus: tegen 2030 willen we de lokale uitstoot van CO₂ in Brugge verminderen met bijna de helft. Daarmee blijft Brugge op koers om de wereldwijde klimaatopwarming onder de 1,5°C te houden. Samen met alle Bruggelingen en Brugse organisaties, verenigingen, ondernemingen vormen we ‘BruggeNaarMorgen, samen naar een klimaatneutraal en -robuust Brugge tegen 2050’.

Lees hier de publieksbrochure

Lees hier het klimaatplan 

Lees hier het klimaatadaptatieplan

Brugse acties

Van alle acties die opgenomen zijn in het klimaatplan proberen we regelmatig te meten wat de stand van zaken is en vooral wat het effect is op de uitstoot van CO₂ in Brugge. 

Hiervoor maken we gebruik van de handige website FutureProofedCities, waarop je een overzicht ziet van alle maatregelen én de stand van zaken van de (meeste) maatregelen. 

We werken met maatregel die we opvolgen in kader van de doelstelling van het Burgemeestersconvenant (min. 40% reductie realiseren tegen 2030) en “vinger aan de pols” maatregelen (extra lokale cijfers). Deze laatste maatregelen kan je herkennen aan de * die voor de titel staat.

Bekijk de website FutureProofedCities

Jaarlijks maken we een monitoringrapport waarin we de belangrijkste indicatoren oplijsten en van commentaar voorzien. Het meest recente monitoringrapport vind je hier.

Een overzicht per brug

Brug1: Brugge verwarmt fossielvrij
Monitoring “ burgemeestersconvenant”
 
Monitoring “vinger aan de pols”
Brug2: Brugge een hernieuwbare energiestad
Monitoring “burgemeestersconvenant”

 

Brug3: Brugge verplaatst zich slim, gezond en fossielvrij
Monitoring “burgemeestersconvenant”
 
Monitoring  “vinger aan de pols”

 

Brug 4: klimaatvriendelijk en circulair ondernemen
Monitoring “vinger aan de pols”


Brug 5: Brugge smaakt
Monitoring “ vinger aan de pols”
 
Brug 6:  Klimaatrobuuste stad
Monitoring “ burgemeestersconvenant”
 
Monitoring “vinger aan de pols”