Adviesraden

In Brugge zijn een aantal stedelijke adviesraden actief. Zij hebben als taak om het stadsbestuur bij te staan in de besluitvorming omtrent specifieke domeinen.

Een stadsdienst neemt het secretariaat van een adviesraad waar.

Raad van Buurtwerken
Welzijn
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 55 16
dienst.welzijn@brugge.be 

Brugse Diversiteitsraad (BRIO)
Diversiteitsdienst
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 44 82 44 - f 050 34 61 99
diversiteitsdienst@brugge.be 

Werkgroep Lokale Economie
Werken en ondernemen
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 38
werkenondernemen@brugge.be 

Jeugdraad
Jeugddienst
Binnenweg 2, 8000 brugge
t 050 44 83 33 - f 050 34 45 74
jeugdraad@brugge.be 

Landbouwcommissie
Huis van de Bruggeling
Werken en ondernemen
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 41
economie@brugge.be

Milieu- en Natuurraad
Wonen en Omgeving / Leefmilieu
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 53 80
leefmilieu@brugge.be 

Noord-Zuidraad
Noord-Zuiddienst
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 44 82 44 - f 050 34 61 99
noordzuiddienst@brugge.be 

Raad voor Personen met een Handicap
Stad & OCMW Brugge
Groep Brugge – personen met een handicap
P.a De Nieuwe Notelaar
Potterierei 77b
8000 Brugge
050 32 70 71 
Dienst.welzijn@brugge.be

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro-B)
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 44 8000
gecoro@brugge.be 

Seniorenadviesraad
Dienst Welzijn – Mintus
Barrièrestraat 13
8200 Brugge
dienstwelzijn@mintus.be
050 32 78 69

Socio-Culturele Raad
Postadres: Burg 12, 8000 Brugge
t 050 44 82 73
cultuurcoach@brugge.be 

Sportraad
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 70
info@sportraadbrugge.be

Commissie voor Stedenschoon
dienst Monumentenzorg
Oostmeers 17, 8000 Brugge
t 050 47 23 79 - f 050 34 45 73
monumentenzorg@brugge.be 

Commissie voor toponymie en straatnamen
Stadsarchief
Burg 11 A, 8000 brugge
t 050 44 82 60
stadsarchief@brugge.be 

Woonraad
Woondienst
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 30
woonbeleid@brugge.be