Adviesraden

In Brugge zijn een aantal stedelijke adviesraden actief. Zij hebben als taak om het stadsbestuur bij te staan in de besluitvorming omtrent specifieke domeinen. Een stadsdienst neemt het secretariaat van een adviesraad waar. 

 

Officiële adviesraden

Brugge Dialoogstad (Adviesraad armoede)
Lokaal Sociaal Beleid
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
sociaalbeleid@brugge.be
www.brugge.be/brugge-dialoogstad | www.facebook.com/bruggedialoogstad

Voorzitter: Nele Dewachter & Angelino Meuleman
Bevoegde Schepen: Pablo Annys


Brugse Diversiteitsraad (BRIO)
Diversiteitsdienst
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be 
www.brugge.be/brio

Voorzitter: Opnieuw in te vullen
Bevoegde Schepen: Dirk De fauw


Jeugdraad
Jeugddienst
Binnenweg 2, 8000 brugge
t 050 44 83 33
jeugdraadbrugge@gmail.com
www.brugge.be/jeugdraad

Voorzitter: Guillaume Ponette
Bevoegde Schepen: Mathijs Goderis


Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO)
Lokaal Sociaal Beleid
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
sociaalbeleid@brugge.be

Voorzitter: Bernard Van Steenkiste
Bevoegde Schepen: Pablo Annys


Mondiale raad
Lokaal Mondiaal
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 44 82 44
lokaalmondiaal@brugge.be 
Mondiale Raad


Voorzitter: Emmanuel Van Houtte
Bevoegde Schepen: Dirk De fauw


Raad voor Personen met een Handicap
Lokaal Sociaal Beleid
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
sociaalbeleid@brugge.be
www.brugge.be/stedelijke-raad-voor-personen-met-een-handicap

Voorzitter: Lieve Dossche
Bevoegde Schepen: Pieter Marechal


Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro-B)
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 32 43 89
gecoro@brugge.be 
www.brugge.be/gecoro-b

Voorzitter: Hugo Du Laing 


Seniorenadviesraad (SAR)
Lokaal Sociaal Beleid
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
sociaalbeleid@brugge.be
www.brugge.be/seniorenadviesraad

Voorzitter: Jan Vandecasteele
Bevoegde Schepen: Pieter Marechal


Socio-Culturele Raad (Stedelijke Culturele Raad)
Burg 12, 8000 Brugge
t 050 44 82 73
cultuurcoach@brugge.be 
www.brugge.be/stedelijke-cultuurraad

Voorzitter: Piet De Langhe
Bevoegde Schepen: Nico Blontrock


Sportraad
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 70
info@sportraadbrugge.be
www.brugge.be/sportraad

Voorzitter: Franky Moelaert
Bevoegde Schepen: Franky Demon

 

Andere adviesraden en comissies

Expertencommissie Unesco (ECU)
dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken
Oostmeers 17, 8000 Brugge
t 050 47 23 79
monumentenzorg@brugge.be 


Werkgroep Lokale Economie
Werk en Ondernemen
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 44 8000
werkenondernemen@brugge.be 


Landbouwcommissie
Huis van de Bruggeling
Werk en Ondernemen
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 44 8000
werkenondernemen@brugge.be
www.brugge.be/landbouwcommissie
 


Commissie voor Stedenschoon
dienst Monumentenzorg
Oostmeers 17, 8000 Brugge
t 050 47 23 79
monumentenzorg@brugge.be 


Commissie voor toponymie en straatnamen
Stadsarchief
Burg 11 A, 8000 brugge
t 050 44 82 60
stadsarchief@brugge.be 


Woonraad
Woondienst
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 30
wonen@brugge.be