Adviesraden

In Brugge zijn een aantal stedelijke adviesraden actief. Zij hebben als taak om het stadsbestuur bij te staan in de besluitvorming omtrent specifieke domeinen.

Een stadsdienst neemt het secretariaat van een adviesraad waar. 


Brugse Diversiteitsraad (BRIO)
Diversiteitsdienst
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be 
www.brugge.be/brio


Expertencommissie Unesco (ECU)
dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken
Oostmeers 17, 8000 Brugge
t 050 47 23 79
monumentenzorg@brugge.be 


Werkgroep Lokale Economie
Werk en Ondernemen
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 44 8000
werkenondernemen@brugge.be 


Jeugdraad
Jeugddienst
Binnenweg 2, 8000 brugge
t 050 44 83 33 - f 050 34 45 74
jeugdraadbrugge@gmail.com
www.brugge.be/jeugdraad-2
Voorzitter: Guillaume Ponette


Landbouwcommissie
Huis van de Bruggeling
Werk en Ondernemen
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 44 8000
werkenondernemen@brugge.be
www.brugge.be/landbouwcommissie
 


Noord-Zuidraad
Noord-Zuiddienst
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 44 82 44 - f 050 34 61 99
noordzuiddienst@brugge.be 
www.brugge.be/noord-zuidraad
Voorzitter: Emmanuel Van Houtte


Raad voor Personen met een Handicap
Stad & OCMW Brugge
Groep Brugge – personen met een handicap
P.a De Nieuwe Notelaar
Potterierei 77b
8000 Brugge
t 050 32 70 71 
dienst.welzijn@brugge.be
www.brugge.be/stedelijke-raad-voor-personen-met-een-handicap
Voorzitter: Lieve Dossche


Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro-B)
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 32 43 89
gecoro@brugge.be 
www.brugge.be/gecoro-b
Voorzitter: Hugo Du Laing


Raadgevende Commissie voor Stedenschoon (RCS)
dienst Omgevingsvergunning en Planologie
Oostmeers 17, 8000 Brugge
omgevingsvergunning@brugge.be


Seniorenadviesraad
Dienst Welzijn – Mintus
Barrièrestraat 13
8200 Brugge
dienstwelzijn@mintus.be
t 050 32 78 69
www.brugge.be/seniorenadviesraad
Voorzitter: Jan Vandecasteele


Socio-Culturele Raad
Burg 12, 8000 Brugge
t 050 44 82 73
cultuurcoach@brugge.be 
www.brugge.be/stedelijke-cultuurraad
Voorzitter: Piet De Langhe


Sportraad
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 70
info@sportraadbrugge.be
www.brugge.be/sportraad
Voorzitter: Franky Moelaert


Commissie voor Stedenschoon
dienst Monumentenzorg
Oostmeers 17, 8000 Brugge
t 050 47 23 79
monumentenzorg@brugge.be 


Commissie voor toponymie en straatnamen
Stadsarchief
Burg 11 A, 8000 brugge
t 050 44 82 60
stadsarchief@brugge.be 


Woonraad
Woondienst
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
t 050 47 54 30
wonen@brugge.be