Adviesraden

In Brugge zijn een aantal stedelijke adviesraden actief. Zij hebben als taak om het stadsbestuur bij te staan in de besluitvorming omtrent specifieke domeinen.

Een stadsdienst neemt telkens het secretariaat van een adviesraad waar.

Sportraad

Sportdienst
Koning Leopold III-laan 50
8200 Brugge
t 050 72 70 00
f 050 30 03 44
sportraad@brugge.be 

Jeugdraad

Jeugddienst
Binnenweg 2
8000 brugge
t 050 44 83 33
f 050 34 45 74
jeugddienst@Brugge.be

Seniorenadviesraad

dienst Welzijn
Hoogstraat 9
8000 brugge
t 050 32 77 90
f 050 32 77 99
dienst.welzijn@brugge.be

Commissie voor Stedenschoon

dienst Monumentenzorg
Oostmeers 17
8000 Brugge
t 050 47 23 79
f 050 34 45 73
monumentenzorg@brugge.be

Gemeentelijke commissie voor voor ruimtelijke ordening (Gecoro-B)

dienst Ruimtelijke Ordening
Oostmeers 17
8000 Brugge
t 050 44 85 10
bouwvergunningen@brugge.be 

Commissie voor toponymie en straatnamen

Stadsarchief
Burg 11
8000 brugge
t 050 44 82 60
f 050 44 82 61
stadsarchief@brugge.be

Brugse Diversiteitsraad (BRIO)

Diversiteitsdienst
Oostmeers 105
8000 Brugge
t 050 44 82 44
f 050 34 61 99
diversiteitsdienst@brugge.be

Noord-Zuidraad

Noord-Zuiddienst
Oostmeers 105
8000 Brugge
t 050 44 82 44
f 050 34 61 99
noordzuiddienst@brugge.be

Raad van Buurtwerken

dienst Welzijn
Hoogstraat 9
8000 Brugge
t 050 32 77 90
f 050 32 77 99
dienst.welzijn@brugge.be

Raad voor Personen met een Handicap

dienst Welzijn
Hoogstraat 9
8000 Brugge
t 050 32 77 90
f 050 32 77 99
dienst.welzijn@brugge.be

Lokaal Overleg kinderopvang

dienst Welzijn
Hoogstraat 9
8000 Brugge
t 050 32 77 90
f 050 32 77 99
dienst.welzijn@brugge.be

Milieu- en natuurraad

Dienst Leefmilieu
Walweinstraat 20
8000 Brugge
t 050 44 83 44
f 050 44 83 48
leefmilieu@brugge.be

Socio-Culturele Raad

Dienst Cultuur
Burg 11
8000 Brugge
t 050 44 82 84
F 050 44 82 80
dienst.cultuur@brugge.be

Adviesraad Drugpreventie

Preventiedienst
Blinde Ezelstraat 1
8000 Brugge
t 050 44 82 43
f 050 44 80 81
preventie@brugge.be

Woonraad

Woondienst
Oostmeers 17
8000 Brugge
t 050 44 85 39
f 050 47 23 45
woonbeleid@brugge.be

Landbouwcommissie

dienst Economie
Oostmeers 17
8000 Brugge
050 44 46 70
economie@brugge.be

 

Deel deze pagina