Europese subsidies

Interreg VLNLEuropaInterreg2seas

EuregioVisserijfondsVlaioEfro

Stad Brugge probeert zo veel mogelijk Europese subsidies binnen te halen voor het realiseren van projecten. Hiertoe werd de Europese cel opgericht.

Europese subsidieprojecten zijn projecten die meegefinancierd worden met Europese subsidies. De projecten kunnen enkel lokaal zijn, er kunnen Europese partners in betrokken zijn of zelfs partners uit de rest van de wereld. De financiering kan rechtstreeks van de Europese instellingen komen of via een andere overheid, agentschap,…

De Europese fondsen 2014-2020 gingen begin 2015 van start. 
Belangrijk is de versterkte focus die Europa in haar regionaal beleid aanbrengt. Elk structuurfonds moet bijdragen aan de gemeenschappelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020).

 

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie