Europese subsidies

logo subsidiewerking

De Europese cel van Stad Brugge heeft als opdracht het opzetten van Europese samenwerkingsverbanden met als belangrijkste doelstelling het binnenhalen van Europese subsidies voor de uitvoer van lokale projecten die dankzij de financiering bijdragen tot

  • de uitbouw van EU-beleid;
  • zorgen voor kennis- en expertiseopbouw;
  • zorgen dat voorzien beleid innovatiever wordt uitgevoerd.

Europese subsidies zijn een verlengstuk van het Europees beleid: ze geven uitvoering aan Europese beleidsprioriteiten. Door grensoverschrijdend samen te werken kunnen deze Europese doelstellingen versneld bereikt worden. 

Slimme, duurzame en inclusieve groei

Belangrijk is de versterkte focus die Europa in haar regionaal beleid aanbrengt. Elk structuurfonds moet bijdragen tot de gemeenschappelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020).

Ook in de rest van de provincie West-Vlaanderen zijn er veel projecten die een Europese subsidie ontvangen.  Het provinciebestuur West-Vlaanderen staat mee in voor de uitvoering van verschillende Europese subsidieprogramma's.

Bekijk een beknopt overzicht van de Europese subsidies 2014-2022.

Contactinformatie