Beheersplan vesten: filmfragmenten

Stad Brugge maakt met een team van deskundigen een beheersplan voor de Brugse stadsvesten. In deze filmpjes staat het projectteam per vestendeel stil bij de boeiendste thema’s. Eerst stellen we nog even de drie experten voor die in de filmpjes de uitleg verschaffen.

Experten aan het woord

Rebecca Devlaeminck

 • Coördinator bos, natuur en landschap – Stad Brugge
 • Rebecca is projectleider en coördineert het project Beheersplan voor de Brugse stadsvesten.

   

Arnout Zwaenepoel

 • Expert natuur en landschap – WVI
 • Arnout stond vanuit zijn expertise in voor het nodige onderzoekswerk en tekent mee de visie en de maatregelen uit voor het beheersplan.

Johan Termote

 • Historicus en gebouwendeskundige
 • Johan werkte mee aan het onderzoek vanuit zijn eigen expertise en schrijft mee aan de visie en de maatregelen die deel uitmaken van het beheersplan

Filmfragmenten

Smedenvest

 • Opbouw van de 13de en 14deeeuwse stadsverdediging
 • Twee beplantingsfasen door elkaar: linden uit 1856 en beuk & fijnspar uit 1880
 • Een van de oudste bomen op de vesten: de zeldzame zwarte populier

Boeverievest

 • Aanleg als park in Engelse landschapsstijl op profiel van de middeleeuwse stadverdediging
 • Populier als getuige van de aanplantfase die Pierre Lem tekende uit 1849, en bovendien belangrijk voor vleermuizen
 • Oud hakhout van haagbeuk gaat terug op de keuze van struikenaanplant door Hubert Van Hulle in de 19de eeuw
 • Het oud waterhuis en de stadsomwalling als deel van de middeleeuwse drinkwatervoorziening
 • Hoe dateer je een oude boom

Begijnenvest

 • Het beeld van Hendrik Pickery omzoomd door witte paardenkastanjes
 • Beveiliging van het Minnewater in de 14de eeuw door de Poertoren
 • De Keizerinnesluis regelde het waterpeil op de 18deeeuwse vaarweg
 • Kenmerkende muurplanten op oude muren

Katelijnevest

 • Bijzondere knotlinden vertellen ons over Brugge als centrum voor de lindenteelt in de 16de eeuw
 • In de 18de eeuw verliezen de versterkingen hun nut wat leidt tot de ontmanteling. Lokaal zijn er nog relicten behouden.

Gentpoortvest

 • Geboorte van het plan om van de vesten een “publieke wandeling” te maken halfweg 19de eeuw
 • Landschapsarchitect Egidius Rosseels nam half de 19de eeuw aanvang met de inrichting van de Gentpoortvest, als eerste stuk van de vesten als “publieke wandeling”
 • Belang van de watertoren voor de drinkwatervoorziening
 • De drie vredesbomen geplant in 1928, tien jaar na WOI

Boninvest

 • Missing link in de ‘publieke wandeling’ door de industrialisering in de 19de eeuw
 • Stad Brugge koopt de gebouwen aan met het oog op sloop en een re-integratie binnen de vesten

Kazernevest

 • Kenmerkende elementen uit de ontwerpen door vader en zoon Joseph en Julien Leys en eerder door Van Hulle
 • Kazernevest, genoemd naar de vroegere ruiterijkazerne
 • De Kruispoort uit de Bourgondische periode, begin 15de eeuw

Kruisvest

 • Het verhaal van de molens
 • Bomen en windrecht op de Kruisvest
 • De ronde toren van de Koolkerkse poort uit het Dampoortcomplex